Järnmvägsviadukten 1024px-JÄRNVÄGSVIADUKTEN_I_SÖDERHAMN_2
Järnvägsviadukten i Söderhamn. Foto: CloakedHedgehog 2012, wikimedia commons, cc by.

Järnvägsvidadukten i Söderhamn

Järnvägen kom till Söderhamn 1861. Den första viadukten byggdes 1885. Den ersattes 1915 av den nuvarande som är dubbelspårig och ritad av professorn i brobyggnadskonst, Otto Linton. Den är byggd i stål med nitade balkar och pelare.