Iggesunds gamla IMG_6346
Iggesunds gamla järnverk. Foto: Jan af Geijerstam 2011.

Iggesunds gamla järnverk

Iggesunds Järnverk, som hade ett bra läge vid kusten, anlades vid 1870-talets början av bruksägaren Gustav Tamm. Tamm köpte 1869 köpte det gamla vallonbruket för att börja stålframställning enligt bessemermetoden. År 1876 bildades aktiebolaget Iggesunds bruk, som även omfattade bruken i Ninafors, Hedvigsfors och Strömbacka samt flera sågverk och stora skogstillgångar. Det gamla vallonbrukets omdaning till ett modernt stålverk började 1871 och de äldre verksbyggnaderna revs succesivt allteftersom. Först byggdes ett bessemerverk med två konvertrar, färdigt 1872, därefter götvalsverk, grov- och mediumverk. Därefter byggdes masugn, rostugn, och mekanisk verkstad och 1885 ytterligare en masugn och en rostugn. Samma år infördes lancashiresmedet vid bruket, en verksamhet som var fullt utbyggd på 1910-talet.
1905 påbörjades även pappersmassetillverkning vid bruket, en verksamhet som tenderade att växa på järnhanteringens bekostnad. Järnverkets produktion avtog efter efter 1920. Tackjärnsblåsningen upphörde 1952, medan smedjan hölls igång ytterligare ett år för att smida ut det järn som fanns i lager. Därefter har företagets produktion helt inriktats på stålmanufaktur och sulfatmassa, senare även förpackningskartong.
Järnverksanläggningen består av flera olika byggnadsdelar som efterhand byggts samman. Den maskinella utrustningen är till stor del bevarad. I bessemerverket står de båda konvertrarna på ursprunglig plats och i lancashiresmedjan finns tre härdar, samt smältstyckevalsverk, ånghammare och mumblingshammare. Masugnar och rostugnar är intakta.
Sydost om järnverket ligger ett s.k. labbi där smederna i äldre tid kunde vila mellan skiften.