Hybo stationshus

Järnvägssträckan Hudiksvall och Ljusdal togs i trafik sommaren 1888 och var en del av stambanenätet. I Hybo uppfördes förutom stationshus med statonsinspektorsbostad på övervåningen även ett betjäningshus med bostäder för personalen, godsmagasin, stor stenkällare, lastkaj, dass och ett litet lusthus för stationsinspektorn. Längre ut på bangården fanns två banvaktstugor, vattenpump för ångloken samt uppfordringsverk för timmer och vagnvåg. Stationen kom att bli en av Hälsinglands mer betydande då all transport av virke från ångsågen i Hybo transporterades över järnvägen. Sågverket lades ned i slutet av 1930-talet och när timmertransporterna upphörde fick godstrafiken över Hybo allt mindre omfattning.