Hudiksvalls_järnvägsstation_20050525
Hudiksvalls station. Foto: Leojth 2005, wikimedia commons, cc by.

Hudiksvalls station

På 1870-talet hade Hudiksvall en smalspårig järnvägsförbindelse med Näsviken vid sjön Dellen. Denna privata bana inköptes av staten 1877. Spårvidden byggdes om till normalspår och banan förlängdes till Ljusdal vid Norra stambanan. Stationshuset i Hudiksvall invigdes 1888, då bansträckan i sin helhet öppnades för trafik och anslöts till stambanenätet. Byggnaden ritades av SJ:s arkitekt Adolf Wilhelm Edelswärd. Perrongen närmast stationshuset är överbyggd med ett skärmtak.