Gävle_södra_station_October_2013_01
Gävle södra station. Foto: Arild Vågen 2013, wikimedia commons, cc by.

Gävle södra station

Gävle södra stationshus byggdes 1925-26 som gemensam huvudstation för de båda privatbanorna Uppsala-Gävle järnväg och Ostkustbanan som invigdes året efter. Byggnaden uppfödes efter ritningar av dåvarande stadsarkitekten Gunnar Wetterling med arkitekten Gunnar Jacobsson som medarbetare. Redan 1933, då banorna förstatligades, lades stationen Gävle södra ned och persontrafiken flyttade över till den närbelägna Gävle centralstation. Gävle södra inrymde senare "Danspalatset Maxim", den har använts som lager, kontor och sporthall. Mycket av den ursprungliga fasta inredningen finns  kvar: det välvda kassettaket, väggpartier i rött tegel, ekpaneler, dörrpartier och en dricksfontän i polerad sten.