Söderhamns_centralstation 1024px-
Söderhamns station. Foto: Annika64, wikimedia commons, CC BY.

Söderhamns station

Söderhamns station byggdes 1886 när järnvägen flyttades från stadens centrala delar till området söder om ån. Den gamla järnvägsstationen från 1861 låg i anslutning till Rådhustorget. Med flytten förenades järnvägen och vattenvägen då banans nya dragning gick utmed Söderhamnsån. Den tidigare järnvägen Söderhamn-Bergvik förlängdes nu till Kilafors. Det skulle dröja ända fram till 1927 innan Ostkustbanan byggdes och Söderhamn fick direkt järnvägsförbindelse med Gävle och de norrländska kuststäderna. Det nya stationshuset ritades av Statens Järnvägars arkitekt, Adolf Wilhelm Edelswärds