Gamla gevärsfaktoriet 1086px-Borrhuset
Gamla gevärsfaktoriet. Foto: Annika64, wikimedia commons, cc by.

Gamla gevärsfaktoriet, borrhuset

Borrhuset från 1748 är tillsammans med Rustkammaren de enda bevarade byggnaderna från Söderhamns gevärsfaktori, som anlades i början av 1600-talet. Faktoriet lades ned 1813 då tillverkningen flyttades till Eskilstuna. Efter renovering inreddes huset 1915 till museum.