Ede_såg25
Ede såg. Foto: Einarspetz Wikimedia commons CC BY-SA 3.0

Ede såg

Vattenkraften i Stömneån har utnyttjats sedan 1500-talet till kvarnar, smedjor, sågar, linberedningsverk och så småningom även till kraftstationer. Ån, som rinner genom Delsbo samhälle, är en knapp kilometer lång och har en fallhöjd på ca 16 meter. Bonden Per Persson uppförde 1923 hyvleribyggnaden vid Ede såg och hyvleri. Där installerades en cirkelsåg där virket till den stora sågbyggnaden sågades samma år. I sågen installerades en sedan en ramsåg från Bolinder i Stockholm. Anläggningen har bestått av den stora sågbyggnaden, ett hyvleri, ett virkesförråd, en byggnad med matsal för arbetarna, brädgård, rälsspår, damm och en grävd kanal. Både matsalsbyggnaden och hyvleriet har brunnit men övriga anläggningen är helt intakt och i fullt brukbart skick. Anläggningen drevs av en turbin på 50 hkr. Den är inrymd i ett turbinhus som är utbyggt på sågens nordöstra hörn. Ede såg är mycket representativ för sågar från tidigt 1900-tal. Sågar från denna tid har funnits i stort antal i länet men är idag rivna eller förfallna varför bevarandet av Ede såg är angeläget för att belysa en viktig epok i regionens industrihistoria.