flaska6

Borns svagdricksbryggeri

Borns Bryggeri i Alfta var i drift 1898-1980, men tillverkningen av Svagdricka återupptogs 1994. I bryggeriet finns maskinerna och utrustningen orörd sedan nedläggningen. Bryggeriet har öppet till jul varje år.