Bönans 568px-Bönans_fyrplats_01
Bönans fyr. Foto: Hans Lindqvist, wikimedia commons, cc by.

Bönans fyr- och lotsplats

Bönan är sedan gammalt en fyrplats där både lots- och tullstation funnits. Platsen är strategiskt vald, just där farleden in till Inre fjärden och Gävle hamn börjar. Fyrplatsen var från början en liten holme som bands samman med fastlandet med en smäcker träbro. Bönans fyr byggdes 1840. Fyrtornet är byggt av trä med fyrbåken placerad 19,9 meter över havet. Fyren var fotogendriven och ljuset förstärktes med hjälp av fyra reflektorer. 1920 släcktes fyren och ersattes med en ny agafyr i närheten av den gamla. Den elektrifierades i början av 1950-talet. Fyrmästarens bostad om ett rum och kök är sammanbyggd med fyrtornet. Fyrvaktaren bodde i en mindre stuga, som stod på den plats där lotsplatsens verkstadshus finns idag.