Inlandsbanan_Vansbro_railway_station
Vansbro station. Foto: Saippuakauppias, Wikimedia commons CC BY.

Vansbro station

Järnvägen förbi Vansbro byggdes på 1890-talet av Mora-Vänerns Järnvägs AB. Stationshuset byggdes 1899 och fick en extra påkostad utformning eftersom man tänkte sig att det nybildade stations- och sågverkssamhället skulle utvecklas till stad. Järnvägen förstatligades 1917.