Grängesberg-StHagen
Stora Hagen. Foto: Taxelson 2011, Wikimedia commons. CC BY

Stora Hagen i Grängesberg

Området Stora Hagen i Grängesbergs gruvsamhälle är bebyggt med enhetliga arbetarbostäder från omkring 1900. Husen är uppförda av trä i två våningar under stegeltak. Husen, som är ritade vid gruvbolagets ritkontor, innehåller fyra lägenheter var, alla med separata entréer. Området är klassat som riksintresse, men ett hus, nr 22, har valts ut som referensobjekt och är därför byggnadsminnesförklarat.