Stjärnsund_smedja_2015
Smedjan i Stjärnsund. Foto Holger Ellgaard 2015. Wikmimedia Commons CCBY.

Stjärnsunds herrgård och smedja

Stjärnsunds bruk anlades 1700 av Cristopher Polhem och hans kompanjon Gabriel Stjärncrona. Här uppförde Polhem sitt berömda manufakturverk. Under 1700- och 1800-talet utvecklades bruket till ett medelstort järnbruk med bl. a. omfattande spiksmide. Mot slutet av 1800-talet anlades ett valsverk i Stjärnsund. Bruksverksamheten lades ned 1942. I anslutning till herrgårdsområdet ligger Smedjan, som är den enda större kvarvarande industribyggnaden från bruksepoken i Stjärnsund. Byggnaden uppfördes 1889 av slaggsten som plåtslagarverkstad. Den utvidgades 1897-99 med klensmedja och snickeri. Stjärnsund är en del av Husbyringen, Sveriges första ekomuseum.