Solgruvestugan-8317-72-900
Solgruvestugan i Vintjärn. Foto: Erik Westling ©

Solgruvestugan

Vintjärn är ett gruvsamhälle i nordöstra delen av Falu kommun som uppstått kring en större järnmalmsfyndighet, som började brytas 1725 och var i drift till 1978. Solgruvestugan är ett mycket välbevarat bostadshus för åtta gruvarbetarhushåll. Den byggdes i slutet av 1700-talet eller början av 1800-talet och användes som bostadshus till mitten av 1900-talet. Byggnaden har ägts av Stora Kopparbergs Bergslag som tidigt under 1700-talet skaffade sig andelar i gruvfälten i Vintjärn. Vintjärn är en del av Järnets väg.