Ornäs station
Ornäs station, vykort före 1904. Foto: Okänd. Hämtad från banvakt.se

Ornäs station

Ornäs station med stationshus, uthus och jordkällare är en sammanhållen och välbevarad miljö. Få tillbyggnader eller förändringar i byggnadernas exteriörer. Stationshusets planlösning är i alla väsentliga delar bevarad liksom detaljer av inredningen, till exempel den tidstypiska inredningen i väntsalen. Stationshuset är ett välbevarat exempel på de mindre stationshus som uppfördes i ett stort antal på de enskilda bansträckorna. Denna stationstyp är idag sällsynt, då många liknande stationer rivits, sålts eller förändrats.