Porfyrverket
Nya porfyrverket. Foto: Rockdale natur- och kulturupplevelser.

Nya Porfyrverket

Porfyrverket i Älvdalen är och har alltid varit det enda i sitt slag i landet. Nya Porfyrverket utgör en naturlig fortsättning på den utveckling som pågått sedan senare delen av 1700-talet. Här bearbetas den vackra stenen porfyr. I byggnaden har inredning och maskiner från den äldre hanteringen bevarats sedan sekelskiftet. Till anläggningen hör också en smedja och en bod.