800px-Norns_hytta_2012_01
Norns hytta 2012. Foto: Holger.Ellgaard, Wikimedia commons CC BY

Norns bruk

Norns etablerades under 1600-talets första hälft med masugn och hammare. Bruket såldes 1874 såldes till Larsbo-Norns AB. Bolagets verksamhet koncentreras till järnverket i Vikmanshyttan och 1899 lades smidet ned vid Norns bruk. Masugnen rustades dock upp och sista blåsningen gjordes  1916. En rad byggnader från bruksepoken finns bevarade i Norn.