Skinnmuseet i Öje
Från skinnmuset i Öje. Foto: Malung-Sälens kommun, www.malung-salen.se/kulturfritidochturism/kulturochsevardheter

Skinnindustrin i Malung med Öje skinnmuseum

Malung är känt för sin skinnindustri. Idag är det mesta borta och det finns ett stort antal nedlagda småindustrier i och kring Malung. Dessa är till största delen privatägda och därför svåra att besöka. I Öje, cirka 15 km öster om centrala Malung, finns dock en välbevarad skinnverkstad från 1900-talets mitt, som hålls öppen under vissa tider. 

Här visas arbetsredskap, mallar, råvaror, skinnmaskiner, mönster, knappar och andra tillbehör. Det doftar skinn och almanackan hänger kvar i fönstret, saxen och de andra verktygen ligger framme på bänken. Trådrullen sitter i symaskinen och telefonkassan med gamla kopparmynt står kvar vid den tysta telefonen. Allt har stått orört sedan Liss-Olle, som var den sista anställde, lämnade fabriken 1977.

Museet visar en av de små verkstäderna, tidigare en av Öje hantverkare AB:s två anläggningar. Den som vill få en bild av Malungs skinnindustri som helhet bör besöka hemsidan Skinnindustrin i Malung som är sammanställd av Hans Öjes, son till Arne Öjes som drev skinnfirmor under namnen Grönlandsskinn, Idbäck skinn och Skin-Wear Arne Öjes AB. Skinnindustrin i Malung innehåller en rikedom av material, bl.a. en karta med de tidigare skinnindustrierna, ljudupptagningar, filmer, marknadsföringsmaterial med mera. Det är från Hans Öjes samlingar som bilderna till denna artikel är hämtade.