1024px-Malingsbo_herrgård_13
Malingsbo herrgård. Foto: Calle Eklund/V-wolf 2008, Wikimedia commons CC BY.

Malingsbo herrgård

Malingsbo järnbruk anlades 1622 och herrgårdsanläggningen anlades under 1700-talet och i byn finns flera byggnader med anknytning till järnbrukstiden. Järnverket lades ned 1891. I Malingsbo finns ett vandrarhem i den nedlagda skolan och en stor campingplats som länge utgjort navet i Malingsbo-Klotenområdet.