Laxsjön_2014c
Laxsjön. Foto: Holger Ellgaard 2014, wikimedia commons CC BY-SA 4.0

Laxsjögårdens hyttarbetarbostad

Laxsjö hytta anlades och drevs ursprungligen som en bergsmanshytta och omnämns  första gången 1579. Andelssystem försvann 1799 och ägandet koncentrerades så småningom till ett bolag. 1877 lades Järnframställningen lades ned 1877. Av hyttan återstår idag  ruiner och mitt emot kolhusruinen ligger två bostadshus av slagg. Hyttarbetarbostaden uppfördes 1834.