800px-Kronobranneriet
Kronobränneriet i Falun. Foto: Hyperbone 2007, Wikimedia CC BY

Kronobränneriet i Falun

Byggnaden uppfördes av staten som bränneri under Gustaf III:s tid sedan kronan fått monopol på brännvinstillverkning. Bergslaget köpte byggnaden 1812 för att använda den som spannmålsmagasin. Huset är uppfört av murad slagg. Idag används byggnaden som magasin för Dalarnas museum