Herdins_Tvättbrygga
Foto: Security56 2012, Wikimedia commons CC BY-SA

Herdins sköljbrygga

Den Herdinska färgargården, belägen vid Faluån, var en av de sista av de förr så talrika hantverkargårdarna i Falun. Färgeriet grundades på 1760-talet och verksamheten bedrevs in på 1970-talet. Sedan själva gården ödelagts av brand 1981 är sköljbryggan det enda som återstår. Den har antagligen få bevarade motsvarigheter i landet. Bryggan består av en ca 2,5 m bred och 4 m lång öppen konstruktion av grova plank. I hörnen är den kedjad vid stolpar som är fastgjutna i åns botten. Bryggan följer därför vattennivån. Stolparna bär upp ett valmat tegeltäckt tak. I bryggans mitt finns en öppning där sköljgodset sänktes ner. På bryggan står också en mangel med kraftiga trävalsar.