Gruvkapellet
Gruvkapellet vid Odalfältet i Garpenberg. Foto: Erik Sillanpää 2012, Wikimedia commons CC BY-SA

Gruvkapellet vid Odalfältet

Gruvkapellet vid Odalfältet i Garpenberg är det enda bevarade i Sverige, troligen byggt på 1600-talet. På grund av gruvdriften flyttades det 150 meter till sin nuvarande plats 1947. Det är uppfört av timmer i två våningar.