Gruvarbetarstugan_Östanfors_Falun_120922

Gruvarbetarestuga, Östanfors

Falun har sedan 1600-talet dominerats av gruvdriften och gruvarbetarbostäderna har varit ett karakteristiskt inslag i stadsbilden. Gruvstugan som innehåller ett rum och kök är en timrad och rödfärgad gavelstuga under tegeltak. Sannolikt byggdes huset på 1700-talet. Ursprungligen fanns i Falun flera hundra stugor av denna typ. Av de ca 50 återstående har de flesta om- och tillbyggts; endast några få – som denna, som i stort sett stått orörd sedan 1800-talet – är relativt oförändrade både till exteriör och interiör.