Herrgårdsbyggnaden
Herrgården i Garpenberg. Foto: Peter Gaszynski, Wikimedia CC BY.

Garpenbergs gård, Skogshögskolan i Garpenberg

Vid Garpenbergs bruk har gruvdrift bedrivits sedan 1200- eller 1300-tal. Sedan 1915 är herrgården upplåten till Skogshögskolan. En del till bruket hörande äldre byggnader är också bevarade, såsom Malmgården, Västra och Östra Malmlängan, "Gamla Slaggstensbyggnaden", spruthuset, Gamla Folkets Hus, ett bostadshus och kalkhuset, brygghuset, och Gamla bastun. En äldre stenvalvsbro och en kägelbana från 1790 är också bevarade.