1024px-Gamlastaberg
Barockträdgården sedd från Nya Staberg med Gamla Staberg i fonden. Foto: Andreas Frid Wikimedia commons CC BY-SA

Gamla Stabergs bersmansgård

Staberg, som finns omnämnd som bergsmansgård under slutet av medeltiden ligger intill ett område av hyttplatser. Bebyggelsen är huvudsakligen från tiden omkring sekelskiftet 1700. 1930 erhöll Vika-Hosjö hembygdsförening anläggningen som gåva från Grycksbo AB och en lång kamp för att rädda gården inleddes. Gamla Staberg återställdes till sitt yttre och kunde invigas 1964. Under 1998-99 restaurerades barockträdgården i Gamla Staberg. Trädgårdsmurarna restaurerades, marken ställdes i ordning och ett 60-tal nya fruktträd planterades.