1024px-Falu_koppargruva

Falu gruva med Creutz lave och konsthjulhus

Creutz lave står över ett 208 meter djupt gruvschakt. Sedan 1850-talet har Creutz lave varit ett karaktäristiskt inslag i gruvlandskapet kring Falu Koppargruva. I hjulhuset omvandlades vattenkraft till rörelsekraft och i lavbyggnaden och pumphuset överfördes denna rörelse till pumpar som gick ner i gruvan för att pumpa läns. Byggnaderna är exempel på de tekniska anordningar för kraftöverföring som möjliggjorde gruvbrytning innan ångmaskinen och elektriciteten.