1280px-Bältarbo_tegelbruk_01
Bältarbo tegelbruk. Foto: Calle Eklund/v-wolf 2010. Wikimedia CC BY-SA

Bältarbo tegelbruk

Bältarbo tegelbruk har varit i produktion sedan 1876. Idag tillverkas under sommarhalvåret tegel och kakel, bland annat kakelugnar efter 1700-talsförlaga. Teglet bränns i en 30 meter lång, åtta meter bred och fyra meter hög ringugn från 1904, vilken rymmer 50.000 tegelstenar. Bland annat har massivt stortegel levererats till restaureringen av Katarina kyrka i Stockholm på 1990-talet. Bältarbo tegelbruk utnämndes till Årets industriminne 2000.