1024px-Ludvika_Gammelgård_2011g
Bergsmansgården på Ludvika gammelgård. Foto: Holger Ellgaard 2011, Wikimedia commons CC BY.

Bergsmansgården på Ludvika Gammelgård

Bergsmansgården på Ludvika gammelgård är del av gruvmuseum och ett industrihistoriskt friluftsmuseum
grundlagt av Karl-Erik Forsslund. Bergsmansgården ligger på ursprunglig plats. Den har ingått i Marnäs hyttelag med hytta anlagd på 1500-talet. År 1922 köptes gården av nybildade Ludvika Hembygdsförening under ledning av författaren Karl-Erik Forsslund. Intill anlades Ludvika gruvmuseum, där Forsslund och ingenjören Gustaf Björkman samlade byggnader, maskiner och redskap från nedlagda gruvor i trakten. Ludvika Gruvmuseum blev, när det invigdes år 1938, världens första industrihistoriska friluftsmuseum.