Utklippans_lighthouse
Utklippan. Foto: J K. 2006 Wikimedia commons, cc by.

Utklippans fyrplats

Fyren på Utklippan, som är befäst, tändes 1840. Fästningsverket består av en donjon med två hörntorn. På det ena av hörntornet byggdes själva fyren, som består av en lanternin med en spegelapparat.
För bebyggelsen försökte man på bästa sätt utnyttja terrängen för skydd mot de hårda vindarna. Bostadshusen ligger i omedelbar närhet av fyren. Husen är samlade i en öppen fyrkant med uthus; vedbodar, avträde, m.m. utanför fyrkanten. Mellan de båda öarna ligger hamnen med vågbrytare av cement och sten. Vid infarten på var sin sida av hamnen sitter inseglingsfyrar. Vattnet mellan öarna kallas häxkitteln.