TeleverketKarlshamn20150721-2
Televerkets hus, Karlshamn. Foto: "TeleverketKarlshamn20150721-2" av Patrik Nylin,Wikimedia commons CC BY-SA 4.0

Televerkets hus, Karlshamn

Televerkets äldre huvudbyggnad i Karlshamn byggdes 1915 efter ritningar av arkitekten Fredrik Olaus Lindström (1847-1919). Interiören har genomgått omfattande förändringar.