stationshuset_solvesborg

Stationshuset, Sölvesborg

År 1874 byggdes den smalspåriga järnvägen mellan Sölvesborg och Kristianstad som en fortsättning på järnvägen Hässleholm – Kristianstad. Detta var den första sträckan i det som senare skulle bli Blekinge kustbana. 1942 blev Blekinge kustbanor en del av det statliga SJ och i samband med detta breddades banan. Sölvesborgs första stationshus stod färdigt 1874 men kom att stå för långt ifrån banan när utbyggnaderna var klara och detta revs 1963. Först 1899 stod ett nytt stationshus färdigt, denna gång efter ritningar av Folke Zettervall (1862-1955). Folke Zettervall är en av Sveriges mest produktiva arkitekter. Så många som 260 stationshus skapade av Zettervall har uppförts längs landets järnvägar, lägg till det banvaktarstugor, godsmagasin, uthus, lokstallar m.m. och siffran är förmodligen uppe i 10 000 byggnader. Han använde sig gärna av trapphustorn och bågar för att markera viktiga entréer, vilket Stationshuset i Sölvesborg är ett utmärkt exempel på. Stationshuset är beläget inom riksintresseområde för kulturmiljövården: Sölvesborgs stad vars stadsplan är ett av landets bäst bevarade exempel på senmedeltidens regelbundna torgstäder. Information och bild är hämtade från Länsstyrelsen i Blekinges hemsida.