Pengaberget vattenreservoar
Pengabergets vattenreservoar. Foto: Vykort 1903, från www.karlshamnsvykort.se.

Pengabergets vattenreservoar

Karlshamn hade under senare delen av 1800-talet stora problem med sin färskvattenförsörjning, och ett vattenledningsverk byggdes vid Långasjön på mark som hörde till Froarps by. Vattenverket uppfördes 1901-03 och ledningar drogs till vattenreservoaren på Pengaberget i Karlshamn, som uppfördes samtidigt med vattenverket. Reservoaren består av ett torn och under den själva reservoaren.