Gamla mastkranen Karlskrona
Gamla mastkranen Karlskrona. Foto: Bengt A Lundberg 1999, Riksantikvarieämbetet.

Örlogsstaden Karlskrona: Gamla mastkvarnen

Den 42 m höga Gamla mastkranen byggdes 1804-1806. För arkitekturen svarade Fredrik Blom och för konstruktionen Jonas Liederströmer. Tornet är uppfört av putsat tegel med hörnkedjor av natursten, medan kranarmen är av trä, klädd med kopparplåt. Kranen var i bruk till 1873.

Det finns en lång rad anläggningar och enskilda byggnader i Karlskrona som är byggnadsminnesmärkta och de flesta är nära kopplade till Örlogsstaden Karlskrona, som även är ett världsarv. I urvalet på sim.se redovisar vi byggnadsminnen som i någon mening är produktionstekniska. Vissa av dessa ligger (ännu) inom militärt skyddsområde och är därför normalt inte tillgängliga för allmänheten.