Örlogsstaden Karlskrona: Saltkokningshuset

För några generationer sedan var insaltning den vanligaste metoden att konservera mat. Salt var således nödvändigt för att garantera örlogsmanskapets proviant. I krigstid kunde man inte lita på att salttransporterna skulle gå ostörda. Därför var det viktigt att trygga en egen tillverkning. Mängder med vatten fick kokas för att få ut tillräcklig mängd. Saltkokningshuset ligger invid Lakegodsmagasinet där saltet användes för konservering av råvarorna. Maten förvarades sedan i Kungshallsmagasinet. Saltkokningshuset - Saltkoknings- och saltmagasinet lär vara byggt mellan 1820 och 1847. Det fungerar nu som förråd för måltavlor och en del är lektionssal vid skytteövningar.
Det är det enda kvarvarande på Stumholmen som illustrerar flottans enklare träbyggnader. Saltkokningshuset är till sin funktion unikt.
Det finns en lång rad anläggningar och enskilda byggnader i Karlskrona som är byggnadsminnesmärkta och de flesta är nära kopplade till Örlogsstaden Karlskrona, som även är ett världsarv. I urvalet på sim.se redovisar vi byggnadsminnen som i någon mening är produktionstekniska. Vissa av dessa ligger (ännu) inom militärt skyddsområde och är därför normalt inte tillgängliga för allmänheten.