Örlogsstaden Karlskrona: Basareholmen

Basareholmen har sedan 1800-talet varit en anläggning för ammunitionshantering, som präglas av den riskabla hantering som skett där. Det finns ungefär 35 byggnader och anläggningar på holmen. Det finns en lång rad anläggningar och enskilda byggnader i Karlskrona som är byggnadsminnesmärkta och de flesta är nära kopplade till Örlogsstaden Karlskrona, som även är ett världsarv. I urvalet på sim.se redovisar vi byggnadsminnen som i någon mening är produktionstekniska. Vissa av dessa ligger (ännu) inom militärt skyddsområde och är därför normalt inte tillgängliga för allmänheten.