Bildhuggarverkstan
Bildhuggarverkstaden. Foto: Bengt A Lundberg, Riksantikvarieämbetet.

Örlogsstaden Karlskrona: Sydkustens örlogsbas

Av de tidigaste nyttobyggnaderna på örlogsvarvet kan nämnas den imponerande 300 m långa repslagarebanan, som påbörjades 1691. Örlogsvarvet, som 1961 delades upp i det civila Karlskronavarvet AB och den örlogsbasen tillhörande Örlogshamnen, utgör en sällsynt rik och väl bevarad arbetsmiljö, framförallt från 1700-talet, med många unika tekniskt intressanta byggnadsverk. Av de byggnadsminnesmärken som hamnade inom Karlskronavarvets område skyddas idag exempelvis mastkranen och repslagarbanan som byggnadsminne. Mönstersalsbyggnaden bl.a.  kontors- och verkstadslokaler. Vasaskjulet - byggnaden över den 1756 anlagda stapelbädden stod färdig 1763 och kallades Stora Skeppsskjulet. Fartygsbädden togs bort 1900, varefter byggnaden för en tid användes som kolskjul. Bildhuggarverkstaden uppfördes sannolikt 1781.
Det finns en lång rad anläggningar och enskilda byggnader i Karlskrona som är byggnadsminnesmärkta och de flesta är nära kopplade till Örlogsstaden Karlskrona, som även är ett världsarv. I urvalet på sim.se redovisar vi byggnadsminnen som i någon mening är produktionstekniska. Vissa av dessa ligger (ännu) inom militärt skyddsområde och är därför normalt inte tillgängliga för allmänheten.