Repslagarbanan, Lindholmen
Repslagarbanan på Lindholmen. Foto: Pål-Nils Nilsson ca 1970, Riksantikvarieämbetet.

Örlogsstaden Karlskrona: Repslagarbanan

Repslagarbanan byggdes troligen 1696 efter ritningar som i huvudsak var utförda av Nicodemus Tessin d.y. och Erik Dahlberg. Anläggningen består av en nära 300 m lång träbyggnad i en våning under säteritak. I vardera änden ligger ett banhuvud, bestående av en tvärställd putsad tvåvåningsbyggnad av gråsten och tegel och med säteritak. Tillverkningen av tågvirke upphörde 1960. Åren 1966-67 restaurerades anläggningen.

Det finns en lång rad anläggningar och enskilda byggnader i Karlskrona som är byggnadsminnesmärkta och de flesta är nära kopplade till Örlogsstaden Karlskrona, som även är ett världsarv. I urvalet på sim.se redovisar vi byggnadsminnen som i någon mening är produktionstekniska. Vissa av dessa ligger (ännu) inom militärt skyddsområde och är därför normalt inte tillgängliga för allmänheten.