Lindholmen basplatsskjulet
Basplatsskjulet på Lindholmen. Foto: Bengt A. Lundberg, Riksantikvarieämbetet.

Örlogsstaden Karlskrona: Lindholmen

På Lindholmen har flottans varvsanläggning varit etablerad sedan slutet av 1600-talet. Ön utgjorde under större delen av 1700-talet örlogsvarvets kärna. Här fanns då docka, repslagarbana och ett flertal andra byggnader. Många av dem har bevarats till våra dagar.  Bebyggelsen är till sin funktion och struktur synnerligen välbevarad och utgör idag en helt unik bebyggelsemiljö som tillika är en av landets första, storskaliga industrimiljöer.

Det finns en lång rad anläggningar och enskilda byggnader i Karlskrona som är byggnadsminnesmärkta och de flesta är nära kopplade till Örlogsstaden Karlskrona, som även är ett världsarv. I urvalet på sim.se redovisar vi byggnadsminnen som i någon mening är produktionstekniska. Vissa av dessa ligger (ännu) inom militärt skyddsområde och är därför normalt inte tillgängliga för allmänheten.