Kronokvarnen Lyckeby
Kronokvarnen Lyckeby. Foto: Bengt A Lundberg 1999, Riksantikvarieämbetet.

Lyckebybron

Den stora stenbron över Lyckebyån uppfördes på 1780-talet i anslutning till de industrier utmed ån som amiralitetskollegiet drev för flottans försörjning. Den stod färdig 1790. Bron är uppförd intill det dammbygge och det vattenverk som byggdes på 1710-talet och som konstruerades av Christoffer Polhem. Brons bägge sidospann är konstruerade och avsedda för industriernas kraftförsörjning. Flera renoveringar av bron har utförts, senast 1973.