lotsstugan_karlskrona

Lotsstugan på Stumholmen

Lotsstugan på Stumholmen avviker kraftigt från de annars militära byggnaderna i dess närhet. Den är uppförd i schweizerstilens snickarglädje, där förlagor, detaljer och gestaltning kunde hämtas direkt från planschverk. Lotsstugan är det enda kvarvarande lotshuset i Sverige byggt i schweizerstil och förklarades som byggnadsminne 1992. Byggnaden ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. Bilden är lånad från Länsstyrelsen i Blekinges hemsida.