langorens_lotshus
Copyright Blekinge Länsstyrelse

Långörens lotshus

Långören, längst österut mot Kalmarsund, var lotsarnas ö. I det gamla lotshuset med sitt torn höll lotsarna vakt och ännu i dag står hus och redskap i samma skick som då. Lotsstationen på Långören etablerades i början av 1700-talet. Stationen utgjordes av ett hemman, här bodde överlotsen med sin familj. Från det höga tornet i lotsstationen spanade lotsarna efter fartyg på ingång genom leden. Bilden är lånad från Blekinge länsstyrelses hemsida och där kan du även läsa mer om husets historia.