Kronokvarnen Lyckeby
Kronokvarnen Lyckeby. Foto: Bengt A Lundberg 1999, Riksantikvarieämbetet.

Kronokvarnen i Lyckeby

Kronokvarnen i Lyckeby stod färdig 1721. På platsen stod tidigare två äldre kvarnar, vilka löstes in av amiralitetskollegiet för att bereda plats för en ny, större kvarnanläggning. Kvarnen byggdes huvudsakligen för att försörja de två kronobagerierna på Trossö och Stumholmen i Karlskrona och var därmed en viktig del för flottans försörjning. Tidigare hade mjöl fått hämtas från bl.a. kronokvarnarna i Stockholm.  Kvarnen har moderniserats och byggts om vid flera tillfällen, framför allt på 1770-talet och 1860-talet. Till sin yttre karaktär har byggnaden bevarat sitt utseende från slutet av 1700-talet.