vattentornet_pa_trosso
Copyright Blekinge Länsstyrelse

Gamla vattentornet på Trossö

Karlskrona fick som tredje stad i Sverige ett vattenledningsverk år 1864 och i anläggningen ingick denna högvattenreservoar, placerad mitt på Stortorget. Den märkliga vattenborgen uppfördes 1861-1863 och fasaden i normandisk stil får många att undra över hur en medeltida borg kunnat hamna mitt i Karlskrona. Innanför entrén i kärntornet finns en vindeltrappa som delvis är blockerad av en murad skorsten med ventilationstrummor som tillhör bergrummet under torget. Byggnadens inre upptas av en bassäng begränsad av en skalmur i tegel. Bilden är lånad av länsstyrelsen i Blekinge.