Bröderna Mårtenssons båtbyggeri

Bröderna Mårtenssons båtbyggeri startades 1912. Den nuvarande varvsbyggnaden är från 1934 och innehåller, förutom verkstadslokaler också virkesvind och bastrumma. Mot havet finns två stora dubbelportar. På 1940-talet installerades den nuvarande maskinparken samt stenbryggor, kaj, slipanordning, båtvagga och wirespel. Dessutom byggdes en smedja på platsen för tillverkning av bl.a. utrustning och beslag till båtarna. Här kunde också galvanisering av metallprodukter göras. Från starten till början av 1990-talet, då verksamheten lades ned, tillverkades fler än 1000 båtar, bl.a. den för Blekinge typiska jaktkanoten och den oftast motorförsedda snipan.
Byggnaderna, med utrustning, fasta och lösa inventarier, är mycket välbevarade.