Industri, industriarv och arbete – på museer

Många nationella, regionala och kommunala museer ägnar industriarvet speciell uppmärksamhet – eller har som sin huvudsakliga uppgift att berätta om industrin och industrisamhället. Många har också omfattande arkiv.