Vattenhistoriskt Nätverk bildat

På Arbetets museum bildades 30 maj 2018 Vattenhistoriskt Nätverk för att samverka i vattenkraftsfrågan. Deltagare var representanter från Arbetets museum, ArbetSam, Europa Nostra – Sverige, ICOMOS Sverige, Stödföreningen för småskalig vattenkraft, Svensk Vattenkraftsförening, Svenska Byggnadsvårdföreningen, Svenska industriminnesföreningen och Sveriges Hembygdsförbund. Nätverket stöds även av Kulturmiljöfrämjandet, LRF och Sveriges Jordägarförbund.

Läs mer.