UTMÄRKELSEN ÅRETS INDUSTRIMINNE 2021 GÅR TILL WALLÅKRA STENKÄRLSFABRIK

Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne går 2021 till Wallåkra Stenkärlsfabrik i Helsingborgs kommun i Skåne. 

Wallåkra Stenkärlsfabrik tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2021 för omställningen av en gammal skånsk lervaruindustri till ett besöksmål i tiden med bevarade traditionella metoder. Här kan besökaren följa hela produktionskedjan från lerfyndighet till färdig produkt, men också prova på att ta plats vid en av drejskivorna i den hundrafemtioåriga verkstaden. På så sätt förmedlas kunskap om de traditionella metoderna i ett viktigt regionalt kulturarv.

Wallåkra Stenkärlsfabrik drivs sedan många år av Åsa Orrmell, som genom betydande personligt engagemang format verksamheten kring vår tids efterfrågan på genuina kulturarvsupplevelser, med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. Hennes insatser är ett utmärkt exempel på ett entreprenörskap i tiden.

Läs hela motiveringen

Pressmeddelande

Wallåkra Stenkärlsfabriks hemsida


Kontaktpersoner:

Catarina Karlsson

Ordförande SIM

070-567 74 58 catarina.karlsson@jernkontoret.se


Magdalena Tafvelin Heldner

Intendent Tekniska museet

070-672 26 48 magdalena.tafvelin.heldner@tekniskamuseet.se