Utdelningen av Årets Industriminne 2020

Landshövding Per Bill som delade ut utmärkelsen var glad och stolt över att för andra året i rad få dela ut den till mottagare inom sitt län. I år togs utmärkelsen emot av representanter för Jädraås samhälle föreningarna: Christer Lundquist från Jädraås Byråd, Lage Lindgren från Föreningen Jädraås Bruk, Björn Lindell från Museisällskapet Jädraås-Tallås Järnväg och Lasse Henningsson från Skogsbyföreningen. Efter utdelning och tal fick speciellt inbjudna åka på en tur mellan Jädraås och Tallås och under tiden få både god lunch och föredrag om järnvägsföreningen som körde oss. Efter detta fick vi en rundvandring som började med lokstallar och verkstäder för att sedan gå till Ralph Erskines skogsarbetarby för att avslutas vid Jädraås masugn och smedja. Fantastiska industriarvsmiljöer och härliga berättelser från ett samhälle väl värt utmärkelsen Årets industriminne 2020. Stort tack till Jädraås för en mycket intressant och trevlig dag!

SIM har för år 2020 valt temat "Industriarv genererar - platsutveckling i ett samhällsperspektiv". Det är ett viktigt område då synen på kulturarv och industriarv bör vara som en möjlig resurs vilken genererar både samverkan samt olika typer av så kallade kulturarvstjänster till vårt samhälle och de människor som lever och verkar där. Efter att ha spenderat dagen i Jädraås kan vi konstatera att även utifrån årets tema har vi gjort ett bra val 2020. Hela samhället är en följd av industrialiseringen och nu arbetar man gemensamt för att förmedla dess historia.