Utdelning av årets industriminne 2021 den 23 okt

Årets prisutdelning gick av stapeln den 23 oktober. Ni som inte kunde närvara eller se utdelningen via facebook har möjlighet att se den i efterhand. Svenska industriminnesföreningen delar för 27:e året i rad ut priset Årets industriminne. 

"Wallåkra Stenkärlsfabrik tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2021 för omställningen av en gammal skånsk lervaruindustri till ett besöksmål i tiden med bevarade traditionella metoder. 

Här kan besökaren följa hela produktionskedjan från lerfyndighet till färdig produkt, men också prova på att ta plats vid en av drejskivorna i den hundrafemtioåriga verkstaden. På så sätt förmedlas kunskap om de traditionella metoderna i ett viktigt regionalt kulturarv."

Nomineringen av Wallåkra Stenkärlsfabrik till priset gjordes av Skånes Hembygdsförening.

Prisutdelningen skedde på plats vid Wallåkra Stenkärlsfabrik och priset delades ut av Magnus Lunderquist ordförande i Kulturnämnden Region Skåne. Priset togs emot av Åsa Orrmell, VD Wallåkra Stenkärlsfabrik.

Programmet bestod av ett föredrag om Skånes kol och lera - ett geologiskt arkiv som börjar i ett tropiskt paradis och slutar i global klimatkatastrof som hölls av Emma Rehnström, Geologica konsult och Geopark Skåne, samt Wallåkra Stenkärlsfabrik – Leran som nyckel till historia och innovation, Helene Stalin Åkesson, Regionmuseet.

Efter föredragen skedde en visning av Stenkärlsfabriken som leddes av Åsa Orrmell.

Det går även att läsa om utdelningen i Epoch Times.